Výstavy - Východomoravská pobočka ČSE

Přejít na obsah
BROUČCI, KTERÉ BYCHOM MĚLI ZNÁT

Výstava v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 29. 6. - 28. 8. 2022
Podnětem k uspořádání této výstavy byl rukopis a obrázky brouků popularizátora entomologie Vladimíra Javorka, který na sklonku svého života připravoval knihu „Broučci, které bychom měli znát". Celý konvolut věnovala vnučka autora muzeu a nyní tento materiál bude využit ve výstavě, která připomene život a dílo Vladimíra  Javorka.
Na několika úvodních panelech jsou shrnuty informace o autorovi, který během svého života napsal a publikoval několik knížek, jež se staly iniciační literaturou pro několik generací začínajících entomologů v někdejším Československu. Bannery s kresbami osmdesáti brouků, jež V. Javorek namaloval pro svoji připravovanou, ale nikdy nevydanou knihu, doplňují i autorské Javorkovy texty s informacemi o vyobrazených druzích. Ke každému banneru je vystavena entomologická krabice s reálnými brouky ze sbírek muzea.
Za finanční pomoci Ministerstva kultury ČR muzeum připravuje k vydání i samotnou knihu. Již v průběhu července si ji návštěvníci Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně budou moci pořídit.
Návrat na obsah