Schůzka 14.11.2019 - Východomoravská pobočka ČSE

Přejít na obsah
Setkání 14. listopadu 2019
Je potěšitelné, že na schůzku zavítalo 10 členů či příznivců naší pobočky. Program se tedy odvíjel podle standardního modelu. Nejprve proběhly ukázky literatury a hmyzu, jež někteří účastníci přinesli. Pak následovala informace od výboru pobočky týkající se možnosti publikování v připravovaném čísle časopisu ACO. Ve 20:00 byla zahájena přednáška Holešov – město a příroda v jeho okolí, kterou připravil Dušan Trávníček. Pro mnohé bylo překvapením, že na katastru tohoto města se nacházejí velice zajímavé enklávy s velice cennou flórou a faunou. V přednášce byla také věnována pozornost zámeckému parku a památným stromům. Po přednášce probíhala diskuze až do zavírací hodiny.

Zapsal: Dušan Trávníček
VÝBĚR FOTOGRAFIÍ Z PŘEDNÁŠKY
1. Pohled na holešovskou plošinu z úpatí Hostýnských vrchů.
2. Vážka obecná (Sympetrum vulgatum).
3. Tesřík pižmový (Aromia moschata).
4. Potápník rýhovaný (Acilius sulcatus).
5. Splešťule blátivá (Nepa cinerea).
6. Asi 300 let stará hrušeň planá (Pyrus pyraster) na návrší Propadeňák u Dobrotic.
7. Majka obecná (Meloe proscarabeus).
8. Detail květu prstnatce májového (Dactylorhiza majalis).
9. Kosatec sibiřský (Iris sibirica).
10. Pestřenka červenonosá (Helophilus trivittatus).
11. Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe).
12. Kobylka dubová (Meconema thalassinum).
13. Kobylka hnědá (Decticus verrucivorus).
14. Užovka hladká (Coronella austriaca).
15. Oman vrbolistý (Inula salicina).
16. Jarní aspekt v dubohabrovém lese u Dobrotic.
17. Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra).
18. Zámecký park v Holešově.
19. Roháč obecný (Lucanus cervus).
20. Ve Smetanových sadech se nachází druhá největší chráněná líska turecká (Corylus
colurna) v České republice.
21. Památná lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) na okraji vesnice Žopy.


Created with WebSite X5
Maco 2019
Návrat na obsah