2022 - Východomoravská pobočka ČSE

Přejít na obsah
Výroční zpráva o činnosti Východomoravské pobočky ČSE za rok 2022

I. ČLENSTVO.
Východomoravská pobočka ČSE sdružuje 29 registrovaných členů a 20 registrovaných příznivců (nečlenů ČSE), kteří se zúčastňují pořádaných akcí. Na pravidelné schůzky přicházejí i další zájemci, kteří uvažují o případném oficiálním zaregistrování mezi členy či příznivce. Pobočku vede tříčlenný výbor ve složení D. Trávníček (předseda), O. Konvička (místopředseda) a E. Ezer (člen výboru).

II. HOSPODAŘENÍ.
Pobočka není samostatně hospodařícím subjektem, tím je Česká společnost entomologická (ČSE). Z rozpočtu ČSE je hrazen provoz webových stránek pobočky.

III. PŘEHLED ODBORNÝCH A OSTATNÍCH AKCÍ POBOČKY.
Pravidelná setkání členů a příznivců pobočky se konají jedenkrát měsíčně vždy druhý čtvrtek v kalendářním měsíci od ledna do dubna a po sezónní pauze od září do prosince. Schůze probíhaly řadu let v salónku restaurace Myslivna ve Zlíně, avšak v listopadu tohoto roku došlo ke změně a místem setkávání se stal salónek restaurace U ševce ve Zlíně. Zápisy z těchto schůzek jsou umístěny na webu pobočky. V jejich rámci byly prezentováno devět přednášek:
·        Ondřej Konvička: Sametovec horský, zajímavosti a fakta ze Zlínského kraje, 13. ledna 2022.
·        Ondřej Konvička, Dušan Trávníček: Výzkum hmyzu na lokalitě Ptačí park Kosteliska, 10. února 2022.
·        Dušan Trávníček: Acheron – příroda kolem řeky, která vytéká z podsvětí…, 10. února 2022.
·        Dušan Trávníček: Hostýnské vrchy – přírodní zajímavosti a náměty na výpravy za poznáním méně známých zákoutí této hornatiny, 10. března 2022.
·        Dušan Trávníček: Kluk a rybník. Fauna vodních brouků mokřadů na jihu českomoravského pomezí v obraze a pohledu nazpět, 14. dubna 2022.
·        Dušan Trávníček: Ohlédnutí za letními entomologickými exkurzemi pro veřejnost, 8. září 2022.
·        Ondřej Konvička: Za utajenými krásami východního Španělska, 8. září 2022.
·        Dušan Trávníček: Zajímavá lokalita u Záhorovic, 13. října 2022.
·        Tomáš Vrána: Znovu do Arménie za motýly, 13. října 2022.
Exkurze pro širokou veřejnost (celkem 3).
·        Akce Festival pro čolka, která se konala 7. května v Kurovickém lomu. Byly realizovány dvě hodinové prohlídky celého areálu lomu, výklad byl spojen s ukázkami rostlin a živočichů, které zde bylo možno aktuálně pozorovat (D. Trávníček).
·        Ze Zlína do Fryštáku aneb biodiverzita za humny. Akci pořádala Česká entomologická společnost ve spolupráci s MJVM, exkurze se uskutečnila 28. května, akce se účastnilo 24 zájemců, trasu připravil D. Trávníček a role průvodců se dále zhostili Milan Veselý, Tomáš Vojkůvka a Michal Zapletal.
·        Přírodní park Želechovické paseky. Akci pořádala Česká entomologická společnost ve spolupráci s MJVM, exkurze se uskutečnila 23. července a zúčastnilo se jí 29 zájemců, trasu připravil D. Trávníček a lektory z pobočky byli Milan Veselý, Michal Zapletal, Eduard Ezer a Vojtěch Kohout.
Entomologické průzkumy, na kterých se v roce 2022 podíleli členové a příznivci pobočky.
·        Entomologický průzkum lokalit v CHKO Bílé Karpaty: PR Hutě, PP Pod Cigánem, PR Jalovcová stráň a PP Hrádek (M. Černý).
·        Monitoring brouků (Coleoptera) vybraných lokalit v PR Věstonická nádrž pro Jihomoravskou pobočku ČSO (O. Konvička).
·        Inventarizační průzkumy brouků (Coleoptera) PR Draplavý, PR V Podolánkách, PR Klíny, PR Poledňana, PR Horní louky, PP Nové louky, PR Nová hora, PP Mechnáčky, PP Hrnčárky, PP Bahulské jamy, PP Za lesem, PP Uvezené, PP Záhumenice pro AOPK ČR (O. Konvička).
·        Transektové mapování motýlů s denní aktivitou v k. ú. Těšov pro Entomologický ústav AV ČR se sídlem v ČB (F. Kopeček).
·        Monitoring změn lepidopterofauny na pozemcích v Těšově, kde probíhá řízená proměna ploch od ovocného sadu k lesostepi (F. Kopeček).
·        Poradenská činnost při ozeleňování okolí nové cyklostezky Šumice – Rudice, kde místo použití tradičních parkových a jiných směsí probíhá výsev a výsadby rostlin, které jsou vhodné pro některé ohrožené druhy motýlů (jako např. Zerynthia polyxena, Phengaris alcon rebeli, Parnassius mnemosyne, atp.). Vše bude dlouhodobě sledováno a dokumentováno (F. Kopeček).
·        Přírodní památka Jezírko Kutnar – inventarizační průzkum vodních brouků (Coleoptera) a vážek (Odonata), zpracována závěrečná zpráva, zanesení údajů do databáze NDOP (D. Trávníček).
·        Inventarizační průzkum vodních brouků (Coleoptera) a vážek (Odonata) na lokalitách PP Mechnáčky, PP Pod Cigánem, PP Hluboče, PR Jalovcová stráň, PR Machová a PR Sidonie pro AOPK ČR; mapování vodního hmyzu ve faunistických čtvercích 6873, 6973 a 6974 – zpracovány dílčí zprávy, zanesení údajů do databáze NDOP (D. Trávníček).
·        Transektové mapování motýlů s denní aktivitou v k. ú. Zlín pro Entomologický ústav AV ČR se sídlem v ČB (M. Zapletal).
·        Účast na projektu LIFE "Ze života hmyzu" v CHKO Bílé Karpaty – kontrolní monitoring vybraných druhů motýlů na 30 vybraných lokalit na celém území CHKO Bílé Karpaty (M. Zapletal).
Přednášky pro veřejnost (celkem 16).
·        Divokým Maghrebem – 1. část, Klub turistů v Kroměříži, 12. ledna (D. Trávníček).
·        Výzkum hmyzu na Kosteliskách, konference pořádaná Jihomoravskou pobočkou České ornitologické společnosti v souvislosti s vyhlášením ptačího parku Kosteliska v Dubňanech, 28. ledna (O. Konvička, D. Trávníček).
·        Divokým Maghrebem – 2. část, Klub kultury v Uherském Hradišti – Akademie 3. věku, 3. února (D. Trávníček).
·        Bečva – ráj i peklo biodiverzity, knihovna Vsetín, 17. února, (D. Trávníček).
·        Hostýnské vrchy, Klub kultury v Uherském Hradišti – Akademie 3. věku, 1. března (D. Trávníček).
·        Výpravy za poznáním exotické přírody aneb Ohlédnutí za 25 lety působení spolku Zoogeos Bohemia, Muzeum Vysočiny Jihlava, 31. března (D. Trávníček).
·        Kluk a rybník. Fauna vodních brouků mokřadů na jihu českomoravského pomezí v obraze a pohledu nazpět. Konference „Tváře krajiny, péče o zranitelná přírodní stanoviště na jihozápadním pomezí Vysočiny, Moravy a Jižních Čech“, Slavonice, 1. dubna (D. Trávníček).
·        Život ve věčné tmě – o živočiších obývající jeskyně a lidech, kteří je zkoumají, Klub kultury v Uherském Hradišti – Akademie 3. věku, 13. dubna (D. Trávníček).
·        Řeka Bečva – ráj a peklo biodiverzity, Klub turistů v Kroměříži, 20. dubna (D. Trávníček).
·        Život ve věčné tmě – o živočiších obývající jeskyně a lidech, kteří je zkoumají, Orlické muzeum v Chocni, 25. srpna (D. Trávníček).
·        Sametovec horský v kraji Baťově, konference Roubanálie v Chudenicích, akce Západočeské pobočky ČSE, 27. srpna (O. Konvička).
·        Život ve věčné tmě – o živočiších obývající jeskyně a lidech, kteří je zkoumají, Roubanálie v Chudenicích, akce Západočeské pobočky ČSE, 27. srpna (D. Trávníček).
·        Acheron – příroda kolem řeky, která vytéká z podsvětí …, Spolek přátel výtvarného umění a knihy z. s., 8. listopadu (D. Trávníček).
·        Pětkrát do Albánie, 1. část, 9. listopadu, Klub turistů Kroměříž (D. Trávníček).
·        Pětkrát do Albánie, 2. část, 16. listopadu, Klub turistů Kroměříž (D. Trávníček).
·        O jantaru a přírodních krásách kolem Študlova, 29. listopadu, Akademie 3. věku, Klub kultury v Uherském Hradišti (D. Trávníček).
Přehled publikovaných nebo k publikování akceptovaných prací v roce 2022 (celkem 14), jejichž autory či spoluautory jsou členové nebo příznivci pobočky (jejich jména jsou zvýrazněna tučným písmem).
ČERNÝ M., BARTÁK M., KUBÍK Š. & VÁLA M.  2022: New records of Agromyzidae (Diptera) from Bulgaria. Zootaxa 5175 (4): 401–438.
ČERNÝ M. & VAN ZUIJLEN J. W. 2022: New faunistic records of Agromyzidae (Diptera) from the Netherlands. – Acta Musei Silesiae, Scientiae naturales 71: 81-89.
DOVICOVÁ A., HANÁKOVÁ P. & TRÁVNÍČEK D. 2022: Kurovický lom, okno do druhohor. Martin Zelina a Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 37 pp.
HANZLÍK V., EZER E., HRADIL K., JINDRA Z. & KMENT P. 2022: Faunistic records from the Czech Republic – 520, Hemiptera: Heteroptera: Tingidae. Klapalekiana 58: 101–103.
KETTANI K., EBEJER M.J., ACKLAND D.M., BÄCHLI G., BARRACLOUGH D., BARTÁK M., CARLES-TOLRÁ M., ČERNÝ M., CERRETTI P., CHANDLER P., DAKKI M., DAUGERON C., DE JONG H., DILS J., DISNEY H. DROZ B., EVENHUIS N., GATT P., GRACIOLLI G., GRICHANOV I.Y., HAENNI J.-P., HAUSER M., HIMMI O., MACGOWAN I., MATHIEU B., MOUNA M., MUNARI L., NARTSHUK E.P., NEGROBOV O.P., OOSTERBROEK P., PAPE T., PONT A.C., POPOV G.V., ROGNES K., SKUHRAVÁ M., SKUHRAVÝ V., SPEIGHT M., TOMASOVIC G., TRARI B., TSCHORSNIG H.-P., VALA J.-C., VON TSCHIRNHAUS M., WAGNER R., WHITMORE D., WOŹNICA A.J., ZATWARNICKI T., ZWICK P. 2022: Catalogue of the Diptera (Insecta) of Morocco – an annotated checklist, with distributions and a bibliography. ZooKeys 1094: 1–466. https://doi.org/10.3897/zookeys.1094.62644
KONVIČKA O. 2022: Faunistic records from the Czech Republic – 524. Coleoptera: Dasytidae. Klapalekiana 58: 110.
KONVIČKA O. 2022: Pozoruhodný vývoj krasce dubového (Eurythyrea quercus) (Coleoptera: Buprestidae) v dřevěných sochách. (Remarkable development of jewel beetle Eurythyrea quercus (Coleoptera: Buprestidae) in wooden statues). Acta Carpathica Occidentalis 13: in press (in Czech, English abstract).
KONVIČKA O. & KABÁTEK P. 2022: První nález tesaříka Necydalis ulmi (Coleoptera: Cerambycidae) ve Vlárském průsmyku (Bílé Karpaty). (The first finding of longhorn beetle Necydalis ulmi (Coleoptera: Cerambycidae) in the Vlárský pass (White Carpathian mountains)). Acta Carpathica Occidentalis 13: in press (in Czech, English abstract).
KONVIČKA O. & KRÓLIK R. 2022: Faunistic records from the Czech Republic – 525. Coleoptera: Oedemeridae. Klapalekiana 58: 111.
KONVIČKOVÁ H., SPITZER L., FALTÝNEK FRIC Z., KEPKA P., LEŠTINA D., NOVOTNÝ D., ZAPLETAL M., ZIMMERMANNN K., PAPP MAREŠOVÁ J., BENEŠ J., KONVIČKA M. 2022: Perishing rich, expanding poor: Demography and population genetic patterns in two congeneric butterflies. Molecular Ecology Early View : DOI: 10.1111/mec.16784
ROHÁČEK J., ČERNÝ M., EBEJER M. J. & MACGOVAN I. 2022: New and interesting records of Diptera on glacial sand deposits in Silesia (NE Czech Republic). Part 3 – Acalyptratae 2. Acta Musei Silesiae, Scientiae naturales 70: 195-224, 2021.
ŠEBEK P., ČÍŽEK L., HAUCK D., MIKLÍN J., KONVIČKA O., VODKA Š. & THORN S. 2022: Changes in β-diversity of saproxylic beetles along environmental gradients in temperate forests depend on species relative abundances. Journal of Biogeography 00: 1–12. DOI: 10.1111/jbi.14329
TRÁVNÍČEK D. 2022: Knížka pro začínající entomology. Zvuk, podzim/zima 2022: 119.
TRÁVNÍČEK D. 2022: Přírodní poměry Morkovicka, pp. 33-44. In: FIŠER Z. (ed.): Město Morkovice-Slížany, cesta do minulosti. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 607 pp.
Recenze odborných článků a knih v roce 2022 (celkem 5):
pro časopis Acta Musei Beskidensis recenzi jednoho článku zpracoval O. Konvička;
pro časopis Acta Carpathica Occidentalis recenzi jednoho článku zpracoval O. Konvička;
pro časopis Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy recenzi dvou článků zpracoval O. Konvička;
pro Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy recenzi jednoho článku zpracoval D. Trávníček.
Pobočka provozuje webovou stránku, která slouží jak pro interní komunikaci mezi členy a jejími příznivci, tak i pro prezentaci práce pobočky směrem k veřejnosti: www.vmpcse.cz
Ve Zlíně dne 28. prosince 2022 zpracoval předseda pobočky
Dušan Trávníček
Created with WebSite X5
Maco 2019
Návrat na obsah