2014 - Východomoravská pobočka ČSE

Přejít na obsah
V roce 2014 se konalo 8 setkání členů Východomoravské pobočky ČSE. Na sraz a akce pobočky mají zároveň přístup i entomologové - nečlenové ČSE (tzv. příznivci pobočky). Srazy se konaly ve dnech  12.1., 13.2., 13.3., 10.4., 11.9., 9.10. 13.11., 11.12.2014. V době od ledna do února a od září do prosince se tedy srazy konaly pravidelně, jednou měsíčně, a to v salónku restaurace Myslivna ve Zlíně. Stručný zápis, včetně fotodokumentace z každé akce je k dispozici na webových stránkách pobočky. V rámci srazů proběhlo v roce 2014 sedm přednášek s entomologickou nebo cestovatelsko-přírodovědnou tématikou. Kromě přednášek probíhá na každém srazu výměna hmyzu, informací a  literatury mezi účastníky. V současnosti má pobočka 32 členů a 13 příznivců, jedná se tedy o ustálený počet v porovnání s rokem předchozím. Významně se kupředu posunula úroveň www stránek pobočky, kde jsou umístěny nejen informace z akcí pobočky, ale i fotky a charakteristika některých typických druhů hmyzu regionu východní Moravy, zároveň je na www shromažďována a prezentována entomologická literatura týkající se regionu. Členové pobočky pravidelně a početně publikují faunistické a taxonomické práce jak v časopise Klapalekiana, tak v regionálním muzejním časopise Acta Carpathica Occidentalis. Několik členů pobočky se také významně podílelo na entomologické výstavě věnovan é známému entomologovi panu Javorkovi, která byla exponována ve Zlíně a v současné době putuje po dalších městech České i Slovenské republiky. Dvacetidvěma členům naší pobočky, kteří oficiálně žádali, bylo v letních měsících rozhodnutím Správy CHKO Bílé Karpaty povoleno zkoumat hmyz na všech maloplošných zvláště chráněných územích na území CHKO Bílé Karpaty a v NPP Váté písky u Bzence. Povolení platí do konce roku 2017. Data od našich členů tak přispějí k lepšímu poznání fauny v chráněných územích a následné její lepší ochraně.
Created with WebSite X5
Maco 2019
Návrat na obsah