Akce Mojtín - Východomoravská pobočka ČSE

Přejít na obsah
Výzkum v CHKO Strážovské vrchy, Mojtín 19. – 21. května 2017

Naši slovenští přátelé a kolegové ze Správy CHKO Strážovské vrchy nás pozvali, abychom přispěli k poznání tamní fauny bezobratlých živočichů. Akce byla s předstihem naplánována na daný termín. Ubytování a zázemí nám poskytli místní speleologové na své základně. Této nabídky využilo 10 členů a příznivců naší pobočky, řada z nich přijela i se svými rodinnými příslušníky. A atmosféra zde byla vskutku téměř rodinná. Počasí, které nás provázelo, nebylo zdaleka ideální, ovšem naše nadšení a odhodlání nikterak neumenšilo.  
V sobotu jsme se nejprve věnovali sběru v údolí potoka severovýchodně od obce v oblasti přibližně ohraničené vrcholy Borová, Svrčinovec a Javorinky. V odpoledních hodinách jsme byli pozváni na slavnostní otevírání cyklistických tras. Tato lidová veselice, které se účastnili jak místní obyvatelé, tak i cykloturisté ze širokého okolí, přitáhla i zájem sdělovacích prostředků. Zástupci naší pobočky byli pozváni k mikrofonu i před kameru a vystoupili ve zpravodajských šotech, které tu natáčely místní média. Po splnění těchto povinností jsme se opět věnovali shromažďování materiálu a večer jsme se sešli v jeskyňářské chalupě. Stejně jako předešlý večer i tento proběhl v přátelské atmosféře, kdy byla spousta času probrat nejenom entomologické záležitosti.

V neděli ráno jsme se individuálně vydali na průzkum okolí Mojtína. K největším úspěchům tohoto dne patřilo nalezení housenky jasoně červenookého na místech jižně od obce, kde byl historicky tento motýl znám, ale lokalita byla pokládána za zaniklou. O nálezu byla informovaná Správa CHKO. Odpoledne jsme se opět sešli na základně a po úklidu jsme se rozloučili s hostiteli a rozjeli se do svých domovů. Domluvili jsme se, že každý ze zúčastněných zpracuje svoje sběry a do konce listopadu je zanese do tabulky k tomuto účelu navržené.  
Zapsal: Dušan Trávníček
Created with WebSite X5
Maco 2019
Návrat na obsah