Exkurze 28.5.2022 - Východomoravská pobočka ČSE

Přejít na obsah
Entomologická exkurze 28. května 2022

Trasu exkurze naplánoval Dušan Trávníček a při jejím průběhu mu pomáhali další členové či příznivci Východomoravské pobočky ČSE – Milan Veselý, Tomáš Vojkůvka a Michal Zapletal. Na místě setkání se shromáždila skupina čítající 24 osob. Po přivítání účastníků a představení průvodců jsme se vydali na cestu.

Hned na první zastávce na okraji listnatého lesa bylo k vidění spousta zástupců nejrůznějších řádů hmyzu. Hálky na bukových listech má na svědomí muška bejlomorka buková (Mikiola fagi), zatímco kulaté útvary na listech dubů (duběnky) vznikají činností žlabatky dubové (Cynips quercusfolii), která je představitelem blanokřídlého hmyzu. Z dvoukřídlých tu byly různé druhy pestřenek (Syrphidae), masařek (Sarcophaga spp.) a roupcovitých (Asilidae), řád ploštic zastupovali ruměnice pospolná (Pyrrhocoris apterus), vroubenka smrdutá (Coreus marginatus), představitelé čeledí klopuškovitých (Miridae) a kněžicovitých (Pentatomidae). Na odchycených exemplářích jsme demonstrovali rozdíly mezi sarančaty (Caelifera) a kobylkami (Ensifera). Z brouků tu byli nejhojnější kozlíčci Agapanthia villosoviridescens, kteří posedávali na listech kopřiv. Na květech byli k vidění další druhy drobných tesaříků (Stenurella bifasciata, S. melanura) a zástupci čeledi stehenáčovití Oedemera virescens. Z motýlů jsme tu zastihli babočku admirála (Vanessa atalanta), babočku bodlákovou (Vanessa cardui), housenky babočky síťkované (Araschnia levana), housenku můry blýskavky (Amphipyra spp.) a nalezli jsme i kuklu nějakého vakonoše (Psychidae). Občas jsme auditorium seznámili se zástupci jiných skupin bezobratlých než je hmyz. Roztoče reprezentovali klíště obecné (Ixodes ricinus) a sametka rudá (Trombidium holosericeum), pavouky jsme alespoň orientačně zařadili do čeledí – křižákovití (Araneidae), skákavkovití (Salticidae), slíďákovití (Lycosidae), ale samce lovčíka hajního (Pisaura mirabilis) jsme určili spolehlivě stejně jako sekáče rohatého (Phalangium opilio).

Trasa pak vedla listnatým lesem, kde jsme poukázali na příkladné lesnické hospodaření. Asi před 20 lety zde proběhla výběrová těžba a na těchto plochách nyní probíhá přirozená obnova lesa. Jakmile jsme přešli na druhou stranu hřebene, ocitli jsme se nad Fryštáckou přehradou. V těchto partiích se nachází prosvětlený les tvořený převážně buky, habry a duby. Učinili jsme několik zastavení, během nichž entomologové předváděli různé metody sběru hmyzu. Zaznamenali jsme pestrou škálu živočichů, nejvíce obdivu sklidil střevlík vrásčitý (Carabus intricatus). Také kokon s kvantem nedávno vylíhnutých malých jedinců křižáka obecného (Araneus diadematus) se těšil pozornosti. Dále uvedu alespoň výběrový přehled pozorovaných bezobratlých tvorů. Brouci: různé druhy kovaříků (Elateridae), svižník polní (Cicindela campestris), chrobák lesní (Anoplotrupes stercorosus), zlatohlávek zlatý (Cetonia aurata), zobonosky (Byctiscus sp.), páteříčci (Cantharis sp.), štítonoš zelený (Cassida viridis), krasec Anthaxia quadrimaculata; motýli: soumračník jitrocelový (Carterocephalus palaemon), očkovec dubový (Cyclophora punctaria), kropenatec jetelový (Chiasmia clathrata), tmavoskvrnáč jedlový (Pungeleria capreolaria), skvrnopásník lískový (Lomaspilis marginata), žlutavka šedavá (Herminia grisealis); blanokřídlí: vosa obecná (Vespula vulgaris), ploskočelka (Halictus spp.), mravenci rodů Formica a Myrmica, lumkovití (Ichneumonidae); švábi: rusec lesní (Ectobius sylvestris); polokřídlí: mšice stromovnice buková (Phyllaphis fagi); síťokřídlí: zlatoočka skvrnitá (Chrysopa perla); srpice: srpice obecná (Panorpa communis).
Při sestupu k přehradě po lesní cestě jsme se potěšili pohledem na několik desítek kvetoucích orchidejí, které jsme určili jako prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii). I když předcházející den přešla studená fronta a trochu se ochladilo, tak lze konstatovat, že počasí nám přálo a k dobré náladě přispěla i hojnost právě dozrávajících lesních jahod. U Fryštáku byla exkurze ukončena.
Zapsal: Dušan Trávníček
Created with WebSite X5
Maco 2019
Návrat na obsah