2018 - Východomoravská pobočka ČSE

Přejít na obsah
Výroční zpráva o činnosti Východomoravské pobočky ČSE za rok 2018

I. ČLENSTVO.
Východomoravská pobočka ČSE sdružuje 31 registrovaných členů a 19 registrovaných příznivců (nečlenů ČSE), kteří se zúčastňují pořádaných akcí. Na pravidelné schůzky přicházejí i další zájemci, kteří uvažují o případném oficiálním zaregistrování mezi členy či příznivce. Pobočku vede tříčlenný výbor ve složení D. Trávníček (předseda), O. Konvička (místopředseda) a E. Ezer (člen výboru).
II. HOSPODAŘENÍ.
Pobočka není samostatně hospodařícím subjektem, tím je Česká společnost entomologická (ČSE). Z rozpočtu ČSE je hrazen provoz webových stránek pobočky.
III. PŘEHLED ODBORNÝCH A OSTATNÍCH AKCÍ POBOČKY.
Pravidelná setkání členů a příznivců pobočky se konají jednou za měsíc vždy druhý čtvrtek v kalendářním měsíci od ledna do dubna a po sezónní pauze od září do prosince v salónku restaurace Myslivna ve Zlíně. V případě změny termínu konání schůzky jsou všichni s předstihem informováni prostřednictvím mailů. V roce 2018 se uskutečnilo 8 schůzek. V rámci těchto setkání proběhly následující přednášky a prezentace:
M. Veselý: Brazílie není jen Amazonie; 18. ledna 2018.
D. Trávníček: Albánie 2017, pátá přírodovědná výprava společnosti Zoogeos zaměřená na výzkum přírody málo probádaných zemí Balkánu; 8. února 2018.
T. Vrána: Za motýly do Skandinávie; 8. března 2018.
M. Veselý: Telemetrie hmyzu a pohybová aktivita střevlíka Carabus ullrichii; 12. dubna 2018.
L. Klátil: Příroda ostrova Zanzibar; 11. října 2018.
D. Trávníček: Saproxylický hmyz a jeho útočiště v městském prostředí; 8. listopadu 2018.
M. Pikner: Světelné lapače a super vychytávky na lov nočního hmyzu; 6. prosince 2018.
Dne 11. srpna 2018 se uskutečnil již čtvrtý turnaj v ping-pongu, který se podobně jako předcházející ročníky konal v Kunovicích. Zázemí pro tyto již tradiční letní radovánky poskytl člen pobočky L. Kandrnál ve svém domě a na svých pozemcích. Vedle urputného sportovního klání to byla znovu příležitost k neformálním debatám nejenom na entomologická témata a také k lovu hmyzu na biologicky pestrém pozemku, jakým je zahrada pana Kandrnála.
Entomologické průzkumy, na kterých se v roce 2018 podíleli Členové a příznivci pobočky.
* Entomologický průzkum v oblasti plánovaného vodního díla Skalička – přírodě blízký úsek toku řeky Bečvy a jeho okolí poblíž obce Skalička (E. Ezer, O. Konvička, D. Trávníček, K. Resl, M. Černý, V. Kohout, F. Trnka, P. Zelík, L. Bobot). První etapa výzkumu brouků byla završena publikačním příspěvkem, na kterém se podíleli i další entomologové, kteří nejsou členy naší pobočky, čeleď Agromyzidae (Diptera) zpracoval M. Černý (viz přehled publikací).
* Transektové mapování motýlů s denní aktivitou v k.ú. Těšov pro Entomologický ústav v ČB (F. Kopeček).
* Mapování druhů Eriogaster catax a Zerynthia polyxena v několika čtvercích síťového mapování na JV Moravě pro AOPK (F. Kopeček).
* Monitoring změn lepidopterofauny na pozemcích v Těšově, kde probíhá řízená proměna ploch od ovocného sadu k lesostepi (F. Kopeček).
* Monitoring „totenových“ modrásků rodu Phengaris v několika čtvercích (kvadrantech) síťového mapování pro AOPK (F. Kopeček).
* Monitoring přástevníka Euplagia quadripunctaria v několika čtvercích (kvadrantech) síťového mapování pro AOPK (F. Kopeček).
* Monitoring ohniváčka Lycaena dispar v několika čtvercích (kvadrantech) síťového mapování pro AOPK (F. Kopeček).
* Mapování vybraných ploch v CHKO Bílé Karpaty na výskyt nebo potenciální podmínky výskytu druhu Parnassius mnemosyne pro správu CHKO BK (F. Kopeček).
* Monitoring pestrokřídlece podražcového (Zerynthia polyxena) na Uherskohradišťsku pro AOPK (M. Zapletal).
* Monitoring ohniváčka černočárného (Lycaena dispar) na Zlínsku a Uherskohradišťsku pro AOPK (M. Zapletal).
* Monitoring modrásků (Phengaris sp.) na Zlínsku a Uherskohradišťsku pro AOPK (M. Zapletal).
* Monitoring bourovce trnkového (Eriogaster catax) v PP a EVL Rochus, v PR Machová a v okolí Velké nad Veličkou pro AOPK (M. Zapletal).
* Inventarizační průzkum motýlů v PP Uhliska (inventarizační zpráva uložena na KÚ ŽP ve Zlíně) – M. Zapletal.
* Účast na terénních exkurzích v rámci Entomologických dnů 2018 v Krkonoších, publikace výsledků se připravuje (E. Ezer, M. Černý).
* Entomologický průzkum lokalit PP Huštěnovická ramena (Huštěnovice), mokřadní lokality PP Bašnov (Kvasice) a lokalit v okolí vodní nádrže Velké Dářko (Žďár nad Sázavou) – M. Černý.
* Monitoring okáče rosičkového (Erebia medusa), Hostýnské vrchy, Rusava – Pardus (T. Vrána).
* Monitoring modráska hořcového (Phengaris alcon), Rudice (T. Vrána).
* Entomologický průzkum – Zlínský kraj, (denní motýli), okolí obcí Komárov, Nedachlebice, Rudice, Hostišová (T. Vrána).
* Inventarizační výzkum vodních brouků v Přírodní památce Holásecká jezera (Brno) a zhodnocení lokality pro připravovaný návrh revitalizace tohoto chráněného území (D. Trávníček).
* Výzkumy mokřadních biotopů v České republice se zaměřením na rákosníčky (Col., Chrysomelidae, Donaciinae) – např. CHKO Kokořínsko - Máchův kraj, CHKO Třeboňsko, CHKO Žďárské vrchy, NP Šumava, okolí Pardubic, okolí Nymburka, okolí obce Horní Jelení, okolí Týniště nad Orlicí, okolí Veselí nad Lužnicí, okolí Plzně, okolí obce Smilovy Hory (R. Mlejnek).
Přednášky pro veřejnost (celkem 13 – některé z níže uvedených se uskutečnily na více místech)
* Vyhynulá zvířata II. Akademie 3. věku v Uherském Hradišti, 18. ledna 2018 (D. Trávníček).
* Albánie 2017. Východomoravská pobočka ČSE ve Zlíně. 8. února 2018 (D. Trávníček).
* Kralický Sněžník a Jeseníky. Akademie 3. věku v Uherském Hradišti, 22. února 2018 (D. Trávníček).
* Pětkrát do Albánie aneb slasti a strasti při výzkumech balkánské přírody. Východočeské muzeum v Pardubicích, 8. března 2018; Muzeum Jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 9. května 2018; Sborový dům ČCE, Leskovec 156, 28. listopadu 2018 (D. Trávníček).
* Výprava zoologů do Albánie v roce 2017. Akademie 3. věku v Uherském Hradišti, 20. března 2018 (D. Trávníček).
* Vyhubená zvířata. Přednáška v rámci akcí ke Dni Země v MJVM, 16. dubna 2018 (D. Trávníček).
* Olgoj chorchoj, mokele mbembe a další záhadní tvorové. Klub turistů v Kroměříži, 13. června 2018 (D. Trávníček).
* Saproxylický hmyz a jeho útočiště v městském prostředí. Přednáška na akci Stromové slavnosti, kterou pořádal Odbor životního prostředí a zemědělství MMZ dne 1. 11. 2018 (D. Trávníček).
* Život v jeskyních. Orlické muzeum v Chocni, únor 2018; Východočeské muzeum v Pardubicích, březen 2018; Městská knihovna Děčín, říjen 2018 (R. Mlejnek).
Přehled 24 publikovaných nebo k publikování akceptovaných prací v roce 2018, jejichž autory či spoluautory jsou členové a příznivci pobočky (zvýrazněni tučným písmem).
ČERNÝ M. (2018): Additional new records of Agromyzidae (Diptera) from the Palaearctic Region. Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales: (in prep).
ČERNÝ M. (2018): Příspěvek k faunistice minujících much vrtalkovitých (Agromyzidae, Diptera) z oblasti okolo Bečvy u Skaličky a Milotic nad Bečvou (střední Morava, Česká republika). Acta Carpathica Occidentalis, 9: (in prep).
ČERNÝ M. (2018): Additional new records of Agromyzidae (Diptera) from the Palaearctic Region. Acta Musei Silesiae, Scientiae naturales 67: 117-137.
ČERNÝ M., ANDRADE R., GONÇALVES A.R. & VON TSCHIRNHAUS M. (2018): New records of Agromyzidae (Diptera) from Portugal, with an updated checklist. Acta Musei Silesiae, Scientiae naturales 67: 7–57.
ČERNÝ M. & BÄCHLI G. (2018): New records of Agromyzidae (Diptera) from Switzerland and an updated checklist. Alpine Entomology, 2: 115–137.
HEŘMAN P., PREISLER J., ČERNÝ M., DVOŘÁK L., CHVÁLA M. & MÁCA J. (2018): Nálezy vybraných taxonů dvoukřídlých (Diptera) na území CHKO Brdy v období 2005–2017. Bohemia centralis: (in prep).
HSIAO Y., KONVIČKA O. & KO C.-C. (2018): The world fauna of Synchroidae Lacordaire, 1859 (Coleoptera: Tenebrionoidea: Synchroidae). European Journal of Taxonomy 407: 1–32.
JÁCHYMEK P. & ŠÍMA A. (2018): Faunistic records from the Czech Republic – 449. Coleoptera: Staphylinidae: Scydmaeninae. Klapalekiana 54: 248.
KONVIČKA O. & HSIAO Y. (2018): A description of Synchroa ruzzieri sp. nov. from China (Coleoptera: Tenebrionoidea: Synchroidae) with a key to the world fauna of Synchroidae. Studies and Reports, Taxonomical series 14(2): 401–406.
KONVIČKA O. & ŠVEC Z. (2018): Faunistic records from the Czech Republic – 440. Coleoptera: Phalacridae. Klapalekiana 54: 122.
KONVIČKA O. & BOBOT L. (2018): Faunistic records from the Czech Republic – 438. Coleoptera: Melandryidae. Klapalekiana 54: 22.
KONVIČKA O., HAUCK D. & HORÁK J. (2018): Faunistic records from the Czech Republic – 439. Coleoptera: Scraptiidae. Klapalekiana 54: 40.
KONVIČKA O. & EZER E. (2018): Faunistic records from the Czech Republic – 447. Coleoptera: Ptinidae. Klapalekiana 54: 238.
KONVIČKA O. & RESL K. (2018): Faunistic records from the Czech Republic – 448. Coleoptera: Carabidae. Klapalekiana 54: 244.
KONVIČKA O., EZER E., TRÁVNÍČEK D., RESL K., TRNKA F., KAŠÁK J., KOHOUT V., ZELÍK P., BOBOT L. & LINHART M. (2018): Brouci (Coleoptera) řeky Bečvy a jejího okolí v místě plánované výstavby vodního díla Skalička, I. část. Acta Carpathica Occidentalis, 9: (in prep).
MLEJNEK R. (2018): Broučí klenoty mokřadů. Nové poznatky o rákosníčcích (Coleoptera: Chrysomelidae: Donaciinae), 2. R. Mlejnek, Pardubice, 52 pp.
MLEJNEK R. & BEZDĚK J. (2018): Nové poznatky z biologie rákosníčků (Coleoptera: Chrysomelidae: Donaciinae) České republiky. Klapalekiana 54: 71-116.
MLEJNEK R. & JURAČKA P. J. (2018): Příběhy z elektronového mikroskopu 8. Vydrží pod vodou déle potápěč, nebo mandelinka? Živa 66: 143-145.
POTOCKÝ P., BARTOŇOVÁ A., BENEŠ J., ZAPLETAL M. & KONVIČKA M. (2018): Life-history traits of Central European moths: gradients of variation and their association with rarity and threats. Insect Conservation and Diversity 11 : 493-505. DOI: 10.1111/icad.12291.
STANOVSKÝ J., BOŽA P., KOLONIČNÝ L. & ROHÁČOVÁ M. (2018): Nosatcovití brouci Slezska (severovýchodní Moravy). Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, 226 pp.
ŠÍMA A., BOBOT L. & JÁCHYMEK P. (2018): Faunistic records from the Czech Republic – 458. Coleoptera: Staphylinidae: Scydmaeninae. Klapalekiana 54: 296.
TRÁVNÍČEK D. (2018): Co bude s divočinou ve Zlíně? Veronika, 32, číslo 2: 42-45.
TRÁVNÍČEK D. (2018): Přírodní poměry města Holešova a okolí, pp. 31-42. In: FIŠER Z. (ed.): Holešov. Město ve spirálách času. Nákladem města Holešov vydala Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 591 pp.
Veselý M. & CABÁKOVÁ P. (2018): Faunistic records from the Czech Republic. Hymenoptera: Sphecidae. Klapalekiana 54: (in prep).
Recenze odborných článků a knih v roce 2018 (celkem 8):
pro časopis Acta Carpathica Occidentalis recenzi jednoho článku zpracoval O. Konvička,
pro časopis Thayensia recenzi jednoho článku zpracoval O. Konvička,
pro časopis Dipterists Digest recenzi šesti článků zpracoval M. Černý.
Pobočka provozuje webovou stránku, která slouží jak pro interní komunikaci mezi členy a jejími příznivci, tak i pro prezentaci práce pobočky směrem k veřejnosti: www.vmpcse.cz

Ve Zlíně dne 31. ledna 2019 zpracoval
Dušan Trávníček
předseda pobočky
Created with WebSite X5
Maco 2019
Návrat na obsah