2016 - Východomoravská pobočka ČSE

Přejít na obsah
 
 Výroční zpráva o činnosti Východomoravské pobočky ČSE za rok 2016
 
 
I. Členstvo. Východomoravská pobočka ČSE sdružuje 32 registrovaných členů a 14 registrovaných příznivců (nečlenů ČSE), kteří se zúčastňují pořádaných akcí. Na pravidelné schůzky přicházejí i další zájemci, kteří uvažují o oficiálním zaregistrování mezi příznivce. Vzhledem k doběhnutí funkčního období funkcionářů pobočky proběhly volby výboru. Pobočku v 1. pololetí 2016 vedl výbor ve složení O. Konvička (předseda), D. Trávníček (místopředseda) a K. Resl (člen výboru). Ve 2. pololetí pracuje výbor v mírně obměněné sestavě: D. Trávníček (předseda), O. Konvička (místopředseda) a E. Ezer (člen výboru).
 
 
II. Hospodaření. Pobočka není samostatně hospodařícím subjektem. ČSE v roce 2016 naší pobočce pro přednáškové aktivity pořídila dataprojektor a plátno. Stejně tak z rozpočtu ČSE je hrazen provoz našich webových stránek.
 
 
III. Přehled odborných a ostatních akcí pobočky.
 
Pravidelná setkání členů a příznivců pobočky se probíhaly každý druhý čtvrtek v měsíci mimo sezónu (tedy měsíce květen, červen, červenec a srpen) v salónku restaurace Myslivna ve Zlíně; uskutečnilo se tedy 8 schůzek. V rámci těchto setkání proběhlo 10 přednášek:
 
D. Trávníček: Příroda Indočíny; 14. ledna 2016.
 
R. Mlejnek: Rákosníčci České republiky; 11. února 2016.
 
K. Kríž: Historie výzkumů jasoně červenookého na Slovensku a zajímavosti z jeho bionomie; 10. března 2016.
 
M. Veselý: Expedice Cerro Hoya; 10. března 2016.
 
D. Trávníček: Bohatství za humny – Přírodní památka Kurovický lom; 14. dubna 2016.
 
E. Ezer & O. Konvička: Výprava za brouky do Řecka; 8. září 2016.
 
T. Vrána: Cesty za motýly do alpských zemí; 13. října 2016.
 
D. Trávníček: Vzácné a zajímavé druhy bezobratlých v CHKO Bílé Karpaty; 10. listopadu 2016.
 
O. Konvička: Vše co jste chtěli vědět o krasci dubovém; 10. listopadu 2016.
 
D. Trávníček: Historie lovu od nejstarších dob po současnost; 8. prosince 2016.
 
 
Dne 13. srpna 2016 se uskutečnil již druhý turnaj v ping-pongu, který se stejně jako ten předchozí konal v Kunovicích. Kromě neformálních debat byla příležitost i k zajímavým entomologickým pozorováním v místě konání – např. majkovitých brouků Sitaris muralis lezoucích po zdech rodinného domu L. Kandrnála, který poskytl zázemí k celé akci.
 
 
Členové a příznivci pobočky se v roce 2016 podíleli na následujících entomologických průzkumech a publikačních aktivitách:
 
1. Inventarizační výzkum vodních brouků v Přírodní památce Kurovický lom (D. Trávníček pro chystaný publikační příspěvek).
 
2. Entomologický průzkum v oblasti plánovaného vodního díla Skalička – přírodě blízký úsek toku řeky Bečvy a jeho okolí poblíž obce Skalička (O. Konvička, D. Trávníček).
 
3. Pátrání po nezvěstných druzích vodních brouků pokládaných za vyhynulé v ČR – terénní exkurze na Trkmanské louky, horu Smrk v Beskydech a rašeliniště v Jeseníkách (D. Trávníček,  E. Ezer, výzkum v rámci aktualizace červených seznamů).
 
4. Monitoring nočních motýlů pro aktualizaci Červeného seznamu na vybraných lokalitách Jihomoravského a Zlínského kraje (L. Zapletalová, M. Zapletal).
 
5. Sledování změn v početnosti a druhovém zastoupení denních a nočních motýlů vybraných čeledí obývající různověké porosty v cíleně obhospodařovaných lužních lesích ve východním Rakousku (Drösinger Wald a NSG Weikendorfer Remise) (L. Zapletalová, M. Zapletal).
 
6. Sběr dat pro GAČR projekt "Downslope limits of high altitude insects: Ecophysiology of mountain butterflies throughout their development". Sběr, metodou smýkání z porostu trav, housenek okáčovitých motýlů na výškovém gradientu v Ötztalských Alpách a italských Dolomitech, zjišťování míry parazitace jednotlivě separovaných a do stadia kukly živených housenek a sběr dospělců vybraných druhů okáčů na výškovém gradientu Ötztalských Alp - následné vykladení a odchování housenek do přezimujícího stadia - zjišťování ekofyziologických vlastností housenek. Několik článků v různé fázi přípravy (L. Zapletalová, M. Zapletal).
 
7. Determinace nočních motýlů (bez Microlepidoptera) jihovýchodního Balkánu (Bulharsko, Makedonie a Řecko) pro projekt: Vliv zarůstání mediterrání krajiny na složení fauny nočních motýlů (M. Zapletal).
 
8. Účast na terénních exkurzích v rámci Entomologických dnů 2016 na Křivoklátsku - publikace výsledků se připravuje (M. Černý).
 
9. Pátrání po druzích čeledi Agromyzidae na Zlínsku a CHKO Bílé Karpaty (M. Černý).
 
10. Telemetrické sledování střevlíků Carabus ullrichii na ekotonu louky a lužního lesa na lokalitě Šargoun v Litovelském Pomoraví (červen – červenec 2016); sledování diurnální aktivity vybraných druhů rodu Carabus (M. Veselý).
 
11. Aktualizace čeledi Heteroceridae (E. Ezer), některých čeledí vodních brouků (D. Trávníček), čeledí Melandryidae, Tetratomidae, Psephenidae, Trogossitidae, Rhysodidae, Derodontidae a Salpingidae (O. Konvička), spolupráce na pasážích týkajících se nočních motýlů čeledí Cossidae, Hepialidae, Notodontidae, Zygaenidae, Limacodidae, Erebidae - Lymantriinae a Arctiinae a nadčeledí Drepanoidea, Lasiocampoidea a Bombycoidea  (M. Zapletal) pro novou verzi Červeného seznamu bezobratlých ČR.
 
12. Zpracovávání textu k čeledi Heteroceridae (E. Ezer), zpracovávání textu a koordinace dalších autorů k nadčeledi Hydrophiloidea (D. Trávníček), zpracovávání textu k čeledím Melandryidae, Tetratomidae, Psephenidae, Byturidae (O. Konvička) pro připravovaný nový Checklist brouků ČR (editor J. Vávra).
 
13. Aktualizace nového Checklist of Diptera of the Czech Republic and Slovakia (Edit.: L. Jedlička, M. Kúdela, V. Stloukalová), čeleď Agromyzidae (M. Černý).
 
14. Příprava a práce na třetím dílu Agromyzidae Maďarska, kniha vyjde koncem roku 2017 (M. Černý).
 
 
Přednášky pro veřejnost (celkem 16)
 
M. Veselý: Panamské paradoxy; přednáška v rámci festivalu „Cestovatelský mišmaš 2016“. Kino Napajedla, 11. ledna 2016.
 
D. Trávníček: Albánie 2014 – další výprava společnosti Zoogeos zaměřená na výzkum v málo probádaných zemích Balkánu. Klub turistů v Kroměříži, 13. ledna 2016.
 
D. Trávníček: Albánie 2014 – další výprava společnosti Zoogeos zaměřená na výzkum v málo probádaných zemích Balkánu. Akademie 3. věku v Uherském Hradišti, 21. ledna 2016.
 
D. Trávníček: Přírodní památka Kurovický lom aneb bohatství za humny. Akademie 3. věku v Uherském Hradišti, 17. února 2016.
 
D. Trávníček: Člověk a lov – historie lovectví od nejstarších dob po současnost. přednáška v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně v rámci muzejních čtvrtků, 17. února 2016.
 
D. Trávníček: Černá Hora má hory bílé – zoologická expedice společnosti ZOOGEOS 2015. Akademie 3. věku v Uherském Hradišti, 17. března 2016.
 
D. Trávníček: Zvířata na Zemi, proč tygři nežijí v Africe a lemuři v Austrálii? Science Café Zlín, Laboratorní centrum Fakulty technologické, 14. dubna 2016.
 
D. Trávníček: Zlín – město v krajině. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, přednáška v rámci přednáškového bloku ke Dni Země, 19. dubna 2016.
 
D. Trávníček: Bohatství za humny – Přírodní památka Kurovický lom. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, přednáška v rámci přednáškového bloku ke Dni Země, 19. dubna 2016.
 
D. Trávníček: Černá Hora má hory bílé. Klub přátel umění a literatury ve Zlíně, 10. května 2016.
 
D. Trávníček: Černá Hora má hory bílé. Klub turistů v Kroměříži, 25. května 2016.
 
D. Trávníček: Zvířata na Zemi, aneb proč tygři nežijí v Africe a lemuři v Austrálii? Přednáška v rámci akce „Vědci studentům“ na Fakultě logistiky a krizového řízení UTB v Uherském Hradišti, 14. června 2016.
 
D. Trávníček: Okouzlen brouky a jinou havětí - připomenutí života a díla známého popularizátora entomologie, učitele a muzikanta Vladimíra Javorka. Roubanálie, 15. ročník setkání entomologů v Chudenicích – rodišti prof. J. Roubala, konané ve dnech 26.-28. srpna 2016.
 
D. Trávníček: Laos – příroda, lidé a bomby. Roubanálie, 15. ročník setkání entomologů v Chudenicích – rodišti prof. J. Roubala, konané ve dnech 26.-28. srpna 2016.
 
D. Trávníček: Vzácné a zajímavé druhy bezobratlých v CHKO Bílé Karpaty. Konference Biodiverzita a člověk v Bílých Karpatech u příležitosti 20. výročí vyhlášení Biosférické rezervace Bílé Karpaty ve Veselí nad Moravou, 8. listopadu 2016.
 
D. Trávníček: Černá Hora má hory bílé. Knihovna Kroměřížska, 6. prosince 2016.
 
 
Populárně naučné texty týkající se entomologie a parku ve Veselí nad Moravou, umístěné na webu města Veselí nad Moravou (O. Konvička):
 
http://www.veseli-nad-moravou.cz/broukoviste-v-parku-jak-jsme-na-tom-po-peti-letech/d-602841
 
http://www.veseli-nad-moravou.cz/krasec-dubovy-nejvetsi-skvost-veselskeho-parku/d-602871
 
 
Přehled publikovaných prací, na kterých se podíleli členové a příznivci pobočky (celkem 16)
 
BOUKAL M. & EZER E. 2016: Calyptomerus dubius Marsham, 1802 (Coleoptera: Clambidae) – první nález pro Čechy a poznámky k druhům čeledi Clambidae v České republice. Západočeské entomologické listy 7: 32–36.
 
KONVIČKA M., BARTOŇOVÁ A., POTOCKÝ P., ŠLANCAROVÁ J. & ZAPLETALOVÁ L. 2016: Analýzy bionomických vlastností motýlů: Odpověď záleží na položené otázce. In: BRYJA, ŘEHÁK & ZUKAL (eds.): Zoologické dny, České Budějovice 2016, sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2016: 279.
 
KONVIČKA O. 2016: Icones Insectorum Europae Centralis. Coleoptera: Tetratomidae, Melandryidae. Folia Heyrovskyana, Series B 25:1–20.
 
KONVIČKA O. 2016: Faunistic records from the Czech Republic - 397. Coleoptera: Melandryidae. Klapalekiana 52: 78.
 
KONVIČKA O. & ČÍŽEK P. 2016: Faunistic records from the Czech Republic - 398. Coleoptera: Cantharidae. Klapalekiana 52: 90.
 
KONVIČKA O. 2016: Osphya brusteli sp. nov. from the Balkan Peninsula (Coleoptera: Melandryidae). Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 65: 271-277.
 
KONVIČKA O. 2016: Kovařík Drilus flavescens G. A. Olivier 1785 (Elateridae: Agrypninae: Drilini) v České republice. Acta Carpathica Occidentalis (in print).
 
PAPP L. & ČERNÝ M. 2016: Agromyzidae (Diptera) of Hungary. Volume 2. Phytomyzinae I. Pars Ltd, Nagykovácsi, Hungary 2016: 385 pp.
 
RŮŽIČKOVÁ J. & VESELÝ M. 2016: Střevlíci a radiotelemetrie: pohybová aktivita Carabus ullrichii. Zoologické dny České Budějovice 2016 – Poster. (2. místo v soutěži o nejlepší poster v kategorii bezobratlých).
 
RŮŽIČKOVÁ J. & VESELÝ M. 2016: Střevlíci a radiotelemetrie: pohybová aktivita Carabus ullrichii. In: BRYJA, ŘEHÁK & ZUKAL (eds.): Zoologické dny, České Budějovice 2016, sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2016: 188.
 
RŮŽIČKOVÁ J. & VESELÝ M. 2016: Using radio telemetry to track ground beetles: Movement of Carabus ullrichii. Biologia 71 (8): 924—930.
 
RŮŽIČKOVÁ J. & VESELÝ M. 2016: Využití radiotelemetrie v entomologii. Živa 64 (6): 314—315.
 
ŠLANCAROVÁ J., BARTOŇOVÁ A., ZAPLETAL M., KOTILÍNEK M., FALTÝNEK FRIC Z., MICEVSKI N., KATI V. & KONVIČKA M. 2016: Life history traits reflect changes in mediterranean butterfly communities due to forest encroachment. PLoS ONE 11: e0152026.
 
TRÁVNÍČEK D. 2016: Vodní brouci Kurovického lomu (Coleoptera: Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae, Helophoridae, Hydrochidae, Hydrophilidae, Hydraenidae, Dryopidae, Limnichidae). Acta Carpathica Occidentalis (in print).
 
VÁVRA J. CH. & KONVIČKA O. 2016: Faunistic records from the Czech Republic - 404. Coleoptera: Laemophloeidae. Klapalekiana 52: 102.
 
ZAPLETAL M. & KNÍŽEK J. 2016: Faunistic Records from the Czech Republic - 407. Lepidoptera: Geometridae. Klapalekiana 52: 106.
 
ZAPLETALOVÁ L., RINDOŠ M., ZAPLETAL M., VRBA P, NEDVĚD O. & KONVIČKA M. 2016: Parazitace okáčů (Lepidoptera: Nymphalidae) blanokřídlými parazitoidy (Hymenoptera: Ichneumonoidea) podél výškového gradientu v Ötztalských Alpách a Dolomitech. In: BRYJA, ŘEHÁK & ZUKAL (eds.): Zoologické dny, České Budějovice 2016, sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2016: 279.
 
ZAPLETALOVÁ L., ZAPLETAL M. & KONVIČKA M. 2016: Habitat impact on ultraviolet reflectance in moths. Environmental Entomology 45: 1300-1305. DOI: 10.1093/ee/nvw097.
 
 
Recenze odborných článků (celkem 4):
 
pro Časopis Jihočeského muzea v Českých Budějovicích recenzi 1 článku zpracoval M. Zapletal,
 
pro časopis Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales, Opava recenzi 1 článku zpracoval M. Černý,
 
pro časopis Západočeské entomologické listy recenzi 2 článků zpracoval D. Trávníček.
 
Pobočka provozuje webovou stránku, která slouží jak pro interní komunikaci mezi členy a jejími příznivci, tak i pro prezentaci práce pobočky směrem k veřejnosti: www.vmpcse.cz
 
 
Ve Zlíně dne 17. ledna 2017 zpracoval
 
Dušan Trávníček
 
předseda pobočky
Created with WebSite X5
Maco 2019
Návrat na obsah