Východomoravská pobočka ČSE

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

LÉTAJÍCÍ DRAHOKAMY
2. 12. 2016 – 29. 1. 2017
Na výstavě jsou prezentovány zdánlivě nesourodé kombinace tvořené vypreparovanými exempláři hmyzu a zástupci z říše nerostů či hornin. Jednotícím principem výběru je estetický dojem, kdy třeba na křídlech motýlů můžeme spatřit podobné obrazce, jaké jsou typické pro určitý druh minerálu, struktury na povrchu a zabarvení hmyzích těl připomínají některé horniny, krovky mnoha brouků zase vypadají jako by byly vytepané z ryzího zlata. Však některé přírodní národy odedávna používají hmyz nebo části jejich tělíček k výrobě ozdob a nakonec i současní módní designéři občas neváhají aplikovat tento materiál při návrhu šperků. Zatímco ve vitrínách jsou k vidění nejrůznější asociace živé a neživé přírody, tak na plakátových plochách umístěných na stěnách se návštěvníci mohou dozvědět základní charakteristiky hmyzu, údaje o jejich počtech, na jaké skupiny se hmyz dělí, popsány jsou jejich životní cykly, nastíněno je jejich smyslové vnímání. V podobném duchu jsou zpracovány informační panely týkající se nerostů a hornin. Návštěvníci se na výstavě mohou jenom tak kochat pohledem, ale třeba zde najdou i poučení.
Vernisáž výstavy – ve čtvrtek 1. 12. 2016 v 17.00 hodin - 1. podlaží budovy 14.

Východomoravská pobočka ČSE byla založena 31. května 2012 ve Zlíně. V současné době má pobočka tříčlenný výbor a je tvořena 32 členy. Zároveň má 14 příznivců, kteří s pobočkou sympatizují a účastní se pořádaných akcí. Předsedou pobočky je RNDr. Ondřej Konvička, místopředsedou RNDr. Dušan Trávníček a členem výboru Ing. Květoslav Resl.

Zájmovým územím je Zlínský kraj a sousedící část Jihomoravského kraje (jižní část Bílých Karpat, Bzenecko). Schůzky se konají ve Zlíně, od září do dubna pravidelně jednou za měsíc, v období od května pak nepravidelně.
Hlavní náplní práce členů pobočky je faunistický průzkum regionu, spolupráce s orgány ochrany přírody, zapojování se do správních řízení v ochraně přírody a osvěta (přednášky pro veřejnost atd.).

AKTUALITY
Vážené kolegium,
dovoluji si Vám opět poslat oznámení, že se přiblížil druhý čtvrtek v měsíci. Jak dobře víte, je to den, kdy se konají pravidelná setkání členů a příznivců Východomoravské pobočky České společnosti entomologické. Tedy těším se na viděnou ve čtvrtek 9. února 2017 v salónku restaurace Myslivna od 18 hodin. Jako obyčejně se nalaďte svátečně a přátelsky, vezměte třeba na ukázku nějaké zajímavé exempláře, které vám nyní procházejí rukama, vítána je i literatura na podívání či podělení. A jak se již stalo dobrým zvykem, ani tentokrát nebude chybět přednáška, jež bude zahájena kolem 20 hodiny. Dušan Trávníček v přednášce Černá Hora má hory bílé představí čtvrtou cestu společnosti Zoogeos za poznáním přírody vybraných zemí Balkánu.

[link:8]Výroční zpráva 2016[/link:8]

Do sekce Historie - Významné osobnosti byl přidán životopis východomoravského entomologa Vladimíra Javorka


Členové naší pobočky jsou publikačně velmi aktivní. V roce 2014 publikovali celkem 27 odborných entomologických článků, a to jak v regionálních, tak mezinárodních časopisech!

Broukoviště proti broukům

Další sraz pobočky se bude konat 9.4.2014, od 17:30 v salónku restaurace Myslivna ve Zlíně

Acta Carpathica Occidentalis
o přírodě Západních Karpat.
V prodeji je už nové číslo časopisu. Tentokráte je to pořádný špalek - 237 stran. Cena ovšem zůstává stejná - 90,- Kč.


TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky